Past Presidents

2023 - 1999

 • Shri Deepak Jalan

  ( 2022 - 23 )
 • Shri Umang Kanoria

  ( 2021 - 22 )
 • Shri Prashant Kanoria

  ( 2019 - 21 )
 • Shri Raghvendra Mohta

  ( 2018 - 19 )
 • Shri Bal Kishan Saria

  ( 2017 - 18 )
 • Shri Piyush Kumar Bhagat

  ( 2016 - 17 )
 • Shri Mayank Poddar

  ( 2015 - 16 )
 • Shri Hemant Bangur

  ( 2014 - 15 )
 • Shri Santosh Rungta

  ( 2013 - 14 )
 • Shri Ajay Kajaria

  ( 2012 - 13 )
 • Shri Bharat Kumar Bagla

  ( 2011 - 12 )
 • Shri Pradeep Sancheti

  ( 2010 - 11 )
 • Shri Subhash Hada

  ( 2009 - 10 )
 • Shri Deepak Khemka

  ( 2008 - 09 )
 • Shri Binod Khaitan

  ( 2007 - 08 )
 • Shri Ramesh Tapuriah

  ( 2006 - 07 )
 • Shri Kamal Kumar Gopaldas

  ( 2005 - 06 )
 • Shri Anil Poddar

  ( 2004 - 05 )
 • Shri Sushil Kumar Bagla

  ( 2003 - 04 )
 • Shri Shiv Ratan Goenka

  ( 2002 - 03 )
 • Shri Sushil Dhandhania

  ( 2001 - 02 )
 • Shri Madan Lal Periwal

  ( 1999 - 2001 )

1998 - 1980

 • Shri Dhirendra Kumar

  ( 1997 - 98 )
 • Shri Arun Kumar Sureka

  ( 1996 - 97 )
 • Shri Shree Kumar Bangur

  ( 1995 - 96 )
 • Shri Pawan Kumar Poddar

  ( 1994 - 95 )
 • Shri Sushil Kumar Poddar

  ( 1993 )
 • Shri Chandra Kumar Somany

  ( 1992 )
 • Shri Kashi Prasad Kheria

  ( 1991 )
 • Shri Nand Gopal Khaitan

  ( 1990 )
 • Shri Surendra Kumar Tapuriah

  ( 1989 )
 • Shri Krishna Kumar Khemka

  ( 1988 )
 • Shri Baldeo Das Daga

  ( 1987 )
 • Shri Rajendra Singh Lodha

  ( 1986 )
 • Shri Chandra Kumar Kanoria

  ( 1985 )
 • Shri Benu Gopal Bangur

  ( 1984 )
 • Shri Ajoy Kumar Rungta

  ( 1983 )
 • Shri Bishwambhar Dayal Sureka

  ( 1982 )
 • Shri Narendra Kumar

  ( 1981 )
 • Shri Indra Kishore Kejriwal

  ( 1980 )

1979 - 1960

 • Shri Rameshwar Prasad Bajoria

  ( 1979 )
 • Shri Bharat Hari Singhania

  ( 1978 )
 • Shri Sudhir Jalan

  ( 1977 )
 • Shri Sree Mohan Jatia

  ( 1976 )
 • Shri Raghu Nandan Mody

  ( 1975 )
 • Shri Abhimanyu Bhuwalka

  ( 1974 )
 • Shri Sudarshan Kumar Birla

  ( 1972 - 73 )
 • Shri Rameshwar Prasad Bajoria

  ( 1971 )
 • Shri Gajanan Khaitan

  ( 1970 )
 • Shri Nand Lal Kanoria

  ( 1967 - 69 )
 • Shri Nand Kishore Jalan

  ( 1965 - 66 )
 • Shri Onkar Mal Somani

  ( 1964 - 65 )
 • Shri Nand Lal Kanoria

  ( 1962 - 63 )
 • Shri Nand Kishore Jalan

  ( 1960 - 61 )

1959 - 1929

 • Sri Hira Lal Somany

  ( 1959 )
 • Shri Prabhu Dayal Himatsinghka

  ( 1956 - 58 )
 • Shri Madhav Prasad Birla

  ( 1954 - 55 )
 • Shri Keshar Deo Jalan

  ( 1953 )
 • Shri Shanti Prasad Jain

  ( 1951 - 52 )
 • Shri Jugmohan Prasad Goenka

  ( 1950 )
 • Shri Hanuman Prasad Poddar

  ( 1948 - 49 )
 • Shri Kali Prasad Khaitan

  ( 1947 )
 • Shri Kanai Lal Jatia

  ( 1941 - 46 )
 • Shri Brij Mohan Birla

  ( 1939 - 40 )
 • Shri Badri Das Goenka Kt. Cie

  ( 1929 - 38 )